شرکت روی پرور زنجان :  تولید کننده شمش و ورق روی با بهره برداری 17000 تن در سال با خلوص بالای 99.98%

اعضاء هیئت مدیره شرکت روی پرور زنجان
ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 مدیرعامل علی فغفوری 09121411632
2 رئیس هیئت مدیره فریدون آدمی 09121416345
3 نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا اجتهادی 09122414555
4 سهامدار محمدرضا آدمی 09121410695

logo