شرکت روی پرور زنجان :  تولید کننده شمش و ورق روی با بهره برداری 17000 تن در سال با خلوص بالای 99.98%

slide-5

تولید شمش روی با خلوص بالای %99.98

logo